cum lucram  •  PROCESUL DE PROIECTARE fotka do spoluprace

1. O prima intalnire si discutie cu beneficiarul;
2. Vizita la amplasament ;
3. Stabilirea in scris a unei teme de proiectare .
4. Inaintarea unei oferte de proiectare vizavi de tema de proiectare acceptata.
5. Incheierea contractului (obligativitatile de ambele parti: termene plata/predare); incasarea unui avans stabilit prin contract; demararea proiectului.
6. Solicitarea de catre beneficiar a Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care doreste sa construiasca;
7. Punerea la dispozitie de catre beneficiar a documentelor necesare inceperii demararii proiectului.
Beneficiarului ii revine obligativitatea de a pune la dispozitia noastra urmatoarele documente: dovada titlului de proprietate asupra terenului, documentatia cadastrala , ridicarea topografica, comandarea unui studiul geothnic, expertiza tehnica intocmita de expert atestat.
8.  Elaborarea solutiei de arhitectura ( anteproiectul) cuprinde solutia de concept, studii planuri functionale, volumetrie 3D, imagini 3D.
9.  Intocmirea documentatiei pentru obtinera avizelor;
10.  Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire ( DTAC/DTOE)- extras din PTH, cuprinde a) piese scrise : – memorii tehnice; b)piese desenate : – planuri, sectiuni, fatade.
– proiect arhitectura;
– proiect rezistenta;
– proiect instalatii;
11. Intocmirea proiectului tehnic pentru executia lucrarii; ( PTH ) cuprinde a) piese scrise : – memorii tehnice; antemasuratori ; b) piese desenate : – planuri, sectiuni, fatade detaliate;
-proiect arhitectura;
– proiect rezistenta;
– proiect instalatii;

Detalii de executie ( PTH + DDE)
12.  Verificarea documentatiilor de catre ingineri verificatori de proiecte atestati MLPAT, atat piese scrise cat si desenate;
13. Consultanta si proiectare amenajari interioare;
14. Consultanta si proiectare amenajari exterioare;
15. Urmarire de santier.

  • Amenajari interioare

1. masuratori detaliate ale spatiului ( releveu);
2. propuneri de partiu ( propuneri de organizare ale spatiului);
3. conceptul de amenajare a spatiului se face pe baza imaginilor 3d;
4 .dupa acceptarea unui concept, se realizeaza planurile de executie ( stereotomii, instalatii, planuri electrice,  mobilier pe comanda, elevatii, sectiuni);
5. urmarirea executiei si desfasurarii lucrarilor.

  • Prezentari grafice de arhitectura si design

Orice prezentare 3D implica 4 etape: modelare, texturare, iluminare si rendering.
1. modelare 3d;
2. setari texturi;
3. setari lumina;
4. randarile finale.