proiectul tehnic

Legea 50/1991

Art 7- (4):

Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

 

Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-ordinului-arhitectilor-din-romania-din-21 05 2012

CAPITOLUL IX- SECŢIUNEA 1- ARTICOLUL 83

(5) Societăţile comerciale, constituite conform legii, cu obiect principal de activitate proiectarea de arhitectură, care nu au în cadrul personalului un arhitect cu drept de semnătură şi care desfăşoară şi activităţi de proiectare în arhitectură, au obligaţia ca, pentru întocmirea proiectelor de arhitectură supuse autorizării, să încheie contracte cu birouri sau societăţi comerciale de proiectare, pentru a beneficia de serviciile unui arhitect cu drept de semnătură.

Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură, potrivit competenţelor legale.

CAPITOLUL VII- SECŢIUNEA 1- ARTICOLUL 65

Dreptul de semnătură se exercită pe toate documentele/ documentaţiile tehnice de arhitectură elaborate, constând în piese scrise şi desenate, în toate fazele de proiectare prevăzute de lege, după cum urmează: studii de fezabilitate, documentaţii pentru obţinerea avizelor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, documentaţii tehnice pentru autorizarea construirii, proiecte tehnice, detalii de execuţie, teme de proiectare pentru subproiectanţii de specialitate, dispoziţii de şantier, proceseverbale de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de recepţie finală, altele de această natură.